Reklamationer

För att säkerställa köptryggheten så gör
ni på följande vis om någon OneClick skulle fallera.

Skicka ett kort e-mail med felbeskrivning och en
bild om det behövs till sales@oneclicks.se.

Vi kommer därefter att återkomma till er
alternativt förse er med en avi för kostnadsfri
retur till oss.

Därefter skickas utan kostnad en ny OneClick,
efter att vi mottagit och godkänt returen.